28 lutego obroniłem pracę doktorską i uzyskałem tytuł DOKOTRA NAUK MEDYCZNYCH. 

Tytuł pracy to “Ocena wyników leczenia uszkodzeń chrzęstno-kostnych bloczka kości skokowej metodą BIOR w porównaniu do mikronawiercania”
Chciałbym serdecznie podziękować: mojemu promotorowi prof. Marcinowi Domżalskiemu za merytoryczny nadzór nad pracą doktorską oraz przeprowadzenie przez meandry uczelniane; dr hab. n. med Bogusławowi Sadlikowi za wspólną pracę i wiedzę, która pozwoliła tę pracę stworzyć; dr Wojciechowi Klonowi za opracowanie statystyki; dr Piotrowi Kotajnemu za pomoc w rozdziale dotyczącym fizjoterapii oraz mojej ukochanej żonie za motywację i cierpliwość.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *