ortopedamp@gmail.com     tel.(+48) 570777903

ortopeda Mariusz Puszkarz

ACL, artroskopia kolana, artroskopia, artroskopia barku, paluch koślawy, ból kolana, ból barku, PRP, osocze bogatopłytkowe, płaskostopie, USG kolana, USG barku, cieśń nadgarstka,

dr n. med. Mariusz Puszkarz

specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Ukończyłem studia na Śląskiej Akademii Medycznej. Specjalizowałem się w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Szpitalu Wojewódzkim w Rybniku. Uzyskałem stopień doktora nauk medycznych. Opublikowałem wiele prac naukowych, jestem wielokrotnym wykładowcą na kursach i sympozjach ortopedycznych. Uczestniczę systematycznie w polskich i międzynarodowych Kongresach Ortopedycznych. W chwili obecnej prowadzę prywatną praktykę, zajmuję się diagnozowaniem pełnego zakresu chorób ortopedycznych, w ramach diagnostyki wykonuję także USG narządu ruchu. Wykonuję szeroki zakres operacji ortopedycznych oraz zabiegi małoinwazyjne.

ortopeda Puszkarz Rybnik

Wystąpienia i prowadzone szkolenia

2018

  • „Artroskopia stawu kolanowego” – kurs podstawowy – Bielsko-Biała
  • prezentacja ustna XVIII Kongres ESSKA (Europejskie Towarzystwo Artroskopii Kolana i Urazów Sportowych) – Glasgow – „Surgical Repair of Osteochondral Lesions of the Talus Using Biologic Inlay Osteochondral Reconstruction: Clinical Outcomes: After Treatment Using a Medial Malleolar Osteotomy Approach Compared to an Arthroscopically-Assisted Approach” – Puszkarz M, Laprus H, Whyte G, Klon W, Sadlik B
 

2017

  • „Urazy barku w sporcie” – Spotkanie w Beskidzkiej Izbie Lekarskiej
  • Prowadzący Sesję Niestabilności Stawu Skokowego podczas II Zjazdu Polskiego Towarzystwa Artroskopowego Łódź
  • „ATFL and CFL lesions treatment with open mini-invasive techniques – repair and reconstruction” – II Zjazd Polskiego Towarzystwa Artroskopowego – Łódź
  • „Ocena wyników rekonstrukcji uszkodzeń bloczka kości skokowej metodą plomby biologicznej z osteotomią kostki przyśrodkowej do miniinwazyjnego dojścia przednio-przyśrodkowego z asystą artroskopu” – VIII Zjazd – Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stopy – Jastarnia
  • „Artroskopia stawu kolanowego” – kurs podstawowy – Bielsko-Biała
  • „Wybór przeszczepu, a dyscyplina sportu” – 5th Great Expectations – Stryker – Jachranka
  • “Artroskopia stawu kolanowego – kurs dla zaawansowanych. Rekonstrukcja ACL” – Bielsko-Biała
  • “Ostra niestabilność przednia – Augmentacja czy Internal Bracing” – Bogusław Sadlik, Mariusz Puszkarz – Nierekonstrukcyjne techniki w leczeniu uszkodzeń więzadeł kolana – Warszawa
  • “Rekonstrukcja ACL z Internal Bracing w obserwacji dwuletniej ” – Mariusz Puszkarz, Bogusław Sadlik – Nierekonstrukcyjne techniki w leczeniu uszkodzeń więzadeł kolana – Warszawa
 

2016

  • „Hyaluronic acid-based scaffold versus bilayer collagen scaffold in patellofemoral chondral defect repair using dry arthroscopy” – Mariusz Puszkarz, Bogusław Sadlik, Alberto Gobbi, Martin Wiewiórski, Bartosz Gaj, Wojciech Klon, Graeme Whyte – 13th ICRS World Congress – Sorrento
  • „All arthroscopic AMIC-aided repair of patellar cartilage defect using dry arthroscopy and a retraction system” – Bogusław Sadlik, Martin Wiewiórski, Mariusz Puszkarz, Alberto Gobbi – 13th ICRS World Congress – Sorrento
  • „Arthroscopic cartilage defect preparation: Histologic analysis demonstrates clinically relevantand technique-dependent differences” – Bogusław Sadlik, Adrian Matlak, Mariusz Puszkarz, Wojciech Klon, Martin Wiewiórski, Greame Whyte, Alberto Gobbi – 13th ICRS World Congress – Sorrento
  • „Naprawa ACL lub PCL z systemem internal bracing” – „Knee&Ankle Current Concept – Kraków
  • „Ocena dojrzałości regeneratu chrzęstnego w badaniu MR po operacjach rekonstrukcyjnych chrząstki z uwzględnieniem pacjentów uprawiających sporty amatorskie” – Mariusz Puszkarz, Bogusław Sadlik – Lublin
  • „Leczenie początkowych zwyrodnieniowych z użyciem implantów biologicznych” – Mariusz Puszkarz, Bogusław Sadlik – Lublin
  • „Rekonstrukcja ACL ze użyciem taśmy o zwiększonej wytrzymałości „internal bracing” z ujęciem sportów amatorskich” Mariusz Puszkarz, Bogusław Sadlik – Lublin
  • „Powrót do sportu amatorskiego po rekonstrukcji ACL z użyciem metody „internal bracing” i bez” Mariusz Puszkarz, Bogusław Sadlik – Lublin na podstawie badania monitorującego MR 3,0T
  • „Artroskopia kolana dla początkujących” – Bielsko-Biała
  • „All-arthroscopic AMIC-aided Repair of a Patellar Cartilage Defect using Dry Arthroscopy and a Retraction System” – Sadlik Bogusław, Mariusz Puszkarz, Wiewiórski Martin – 17th ESSKA Congress – Barcelona
  • „Małoinwazyjne dojście tylno-boczne do stawu skokowo-goleniowego w naprawach ubytków chrzęstno-kostnych” – Bogusław Sadlik, Mariusz Puszkarz, Łukasz Kołodziej – VII Kongress PFAS – Jastarnia
  • „Artroskopowa mobilizacja stawu podskokowego w pourazowej fibroartrozie i koalicji włóknistej” – Bogusław Sadlik, Mariusz Puszkarz, Wojciech Klon – VII Kongress PFAS – Jastarnia
 

2015

  • Artroskopia kolana dla początkujących – Bielsko-Biała
  • Artroskopia kolana dla zaawansowanych – Bielsko-Biała
  • I Zjazd Towarzystwa Artsokopowego w Ożarowie – „Więzadło krzyżowe przednie – Ścięgna zginaczy”
   Bogusław Sadlik, Mariusz Puszkarz, „Uszkodzenia chrząstki stawu skokowo-goleniowego-algorytm
   postępowania” Bogusław Sadlik, Bartłomiej Warchał, Mariusz Puszkarz
  • Chirurgiczne leczenie uszkodzeń chrzęstnych stawu kolanowego i skokowego – Warszawa
 

2014

  • Postępowanie rehabilitacyjne po leczeniu chirurgicznym uszkodzeń stawu skokowo-goleniowego tyłostopia – Bielsko-Biała
  • Artoskopia kolana dla początkujących – Bielsko-Biała
  • Leczenie uszkodzeń chrzęstnych i chrzęstno-kostnych stawu kolanowego – kurs dla zaawansowany Bielsko-Biała
  • „Badanie monitorujące po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego z wykorzystaniem wysokopolowego rezonansu magnetycznego” Bogusław Sadlik, Anna Korzonkiewicz, Katarzyna Kapuścińska, Adrian Błasiak, Mariusz Puszkarz – Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu – Poznań

Ukończone kursy, szkolenia, sympozja

2023

  • IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Barku i Łokcia – Poznań

2021

  • Global MIS Foot Surgery Conference
  • Virtual EFORT Congress
  • 19th ESSKA Congress – Luxembourg
  • Cartilage Lesion in Non-Arthritic Knee – ISAKOS
 

2019

  • III Zjazd Polskiego Towarzystwa Artroskopowego – Katowice
  • IX Kongres Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowego – Jastarnia
  • XIV Bielskie Sympozjum Ortopedyczne. Shoulder Masterclass Workshop – What Could Go Wrong? – Bielsko-Biała
 

2018

  • “OFF-ROAD” Arthroscopy – Warszawa
  • XVIII Kongres ESSKA (Europejskie Towarzystwo Artroskopii Kolana i Urazów Sportowych) – Glasgow
  • Foot&Ankle Current Concept – Wrocław
  • IV Sympozjum Leczenie Zachowujące Staw Biodrowy: Artroskopia, Chirurgia Małoinwazyjna, Fizjoterapia – Pabianice
 

2017

  • Nierekonstrukcyjne techniki naprawy więzadeł kolana – Warszawa
  • ISAKOS (Zjazd Światowego Towarzystwa Artroskopii, Chirurgii Kolana i Medycyn Sportowej) – Shanghai
  • Urazy barku – Spotkanie w Beskidzkiej Izbie Lekarskiej
  • II Zjazd Polskiego Towarzystwa Artroskopowego – Łódź
  • VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stopy – Jastarnia
  • 5th Great Expectations – Stryker – Jachranka
 

2016

  • Knee&Ankle Current Concept – Kraków
  • XLI Zjazd PTOiTr – Lublin
  • 13th ICRS World Congress – Sorrento
  • 7 Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stopy i Stawu Skokowego – Jastarnia
  • 17th ESSKA Congress – Barcelona
 

2015

  • European Symposium of Biomaterials in Orthopedics and Spine – Poznań
  • ISAKOS (Zjazd Światowego Towarzystwa Artroskopii, Chirurgii Kolana i Medycyn Sportowej) – Lyon
  • I Zjazd Polskiego Towarzystwa Artroskopowego
  • Szkolenie przygotowujące do badania klinicznego FastTrack
  • X Bielskie Sympozjum Ortopedyczne – Staw Rzepkowo-Udowy
 

2014

  • Artroskopia przedniego i tylnego przedziału stawu skokowego – Warszawa
  • IX Bielskie Sympozjum Ortopedyczne – „Od artroskopii po endoprotezoplastykę”
 

2013

  • Artroskopia barku – Warszawa
  • Artroskopia nadgarstka – Warszawa
  • VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki – Łódź
  • Zjazd Jubileuszowy 100-lecia Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego – Poznań
 

2012

  • XXXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego
   w Rzeszowie
 

2011

  • Kurs artroskopii nadgarstka – Warszawa
  • Całkowita endoprotezoplastyka pierwotna i rewizyjna kolana w znacznych deformacjach i destrukcji
   stawu – Katowice
  • VI Bielskie Sympozjum Naukowe nt „Leczenie schorzeń barku u osób aktywnych” – Bielsko-Biała- 5th
  • International Poznań Course in Shoulder, Elbow and Wrist Surgery – Poznań
  • Sympozjum Alloplastyka Stawu Kolanowego – Kraków
 

2010

  • Diagnostyka obrazowa narządu ruchu z uwzględnieniem problemów diagnostyki zakrzepicy układu
   żylnego – Ustroń
  • Ultrasonografia stawów biodrowych u dzieci i niemowląt – Otwock
  • USG stawów kończyna górna – poziom średniozaawansowany – Ciechocinek
  • Artroskopia barku – kurs podstawowy – Bielsko-Biała
  • Postępy w artroskopowym leczeniu urazów i schorzeń stawu barkowego – Rudna Mała
  • Bark i Łokieć – diagnostyka, leczenie operacyjne i rehabilitacja – Ustroń
  • Mikrochirurgia – Poznań
  • Shoulder instructional course – Zagrzeb
 

2009

  • XIVth Congress of the FESSH (Europejskie Towarzystwo Chirurgii Ręki) – Poznań
 

2008

  • Diagnostyka ultrasonograficzna narządu ruchu – Krasnobród
  • Leczenie urazowych uszkodzeń chrząstki stawowej stawu kolanowego – Bydgoszcz
  • Rekonstrukcje więzadła krzyzowego przedniego – Piekary Śląskie
  • Artroskopia stawu barkowego – leczenie uszkodzeń stożka rotatorów, Artroskopia stawu kolanowego – rekonstrukcja ACL metodą dwupęczkową – Żory
  • Leczenie operacyjne uszkodzeń wiezadła krzyżowego przedniego – Bydgoszcz
   XIVth Congress of the FESSH (Europejskie Towarzystwo Chirurgii Ręki) – Poznań
 

2007

  • VII Ogólnopolskie Sympozjum Chorób Kości i Stawów – Ustroń
  • Praktyczne zagadnienia chirurgii ręki – Katowice
  • Artroskopia stawu kolanowego – Warszawa
  • Międzynarodowe Sympozjum Naukowe nt. „Nowe kierunki chirurgii barku” – Bielsko-Biała
 

2006

  • Odnowa chrząstki stawowej – Łódź
  • IV Śląski Kurs Osteosyntezy – Bystra Śląska
  • Konferencja Naukowa Chorób Metabolicznych Tkanki Kostnej i Stawów PTOiTr – Jurata
  • XXXVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Naukowego i Traumatologicznego – Katowice

Certyfikaty